Kto sme?

Sme prešovské pro-life hnutie – kresťanskí aktivisti, ktorí svojím životom a činnosťou – obetou, modlitbou a prítomnosťou stoja na strane ľudského života. Usilujeme sa chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť.

Čo znamená byť prolife?

Mnohí hovoria: „Som za život.“ Myslia tým napríklad, že nesúhlasia s vykonávaním potratov, resp. že sami by sa na tom iste nepodieľali. Takíto ľudia majú síce správny názor, no chýba im správne konanie. Postoj „za život“ bez skutkov je zbytočný, neprináša žiaden osoh ľuďom v okolí. Hodnotu ľudského života naozaj uznáva ten, kto ho aj aktívne chráni. Kto je „za život“, konkrétne sa angažuje, aktívne vstupuje do zápasu medzi kultúrou smrti a kultúrou života. Tak konkrétne, ako konkrétny je človek. Nejestvuje ľudský život, ale len konkrétny človek, ktorý uprostred ohrozenia volá po konkrétnej láske.

Pozvánky na najbližšie podujatia

Pro-life bannery v Prešove