Kto sme?

Sme prešovské pro-life hnutie – kresťanskí aktivisti, ktorí svojím životom a činnosťou – obetou, modlitbou a prítomnosťou stoja na strane ľudského života. Usilujeme sa chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť.

Čo znamená byť prolife?

Mnohí hovoria: „Som za život.“ Myslia tým napríklad, že nesúhlasia s vykonávaním potratov, resp. že sami by sa na tom iste nepodieľali. Takíto ľudia majú síce správny názor, no chýba im správne konanie. Postoj „za život“ bez skutkov je zbytočný, neprináša žiaden osoh ľuďom v okolí. Hodnotu ľudského života naozaj uznáva ten, kto ho aj aktívne chráni. Kto je „za život“, konkrétne sa angažuje, aktívne vstupuje do zápasu medzi kultúrou smrti a kultúrou života. Tak konkrétne, ako konkrétny je človek. Nejestvuje ľudský život, ale len konkrétny človek, ktorý uprostred ohrozenia volá po konkrétnej láske.

Ráchelina vinica

 Milí priatelia života 👣🙂
pozývame vás na výkendový duchovno-terapeutický program určený pre žijúce obete umelého potratu. Viac info na plagáte.

Ďakujeme za vašu podporu v hlasovaní

 Milí priatelia života 👣🙂
🙏počas tohtoročnej Veľkej noci sme sa stali svedkami zázraku🙏
🙏z dlhodobo posledného miesta sme vďaka Bohu i vám všetkým
skončili v hlasovaní prví 🙏
🙏z celého srdca vám ďakujeme za vašich 9 820 hlasov, ktoré nám umožnia zrealizovať predložený projekt (z väčšej časti), za ktorý sme sa roky modlili a postupnými, malými krokmi oň usilovali – hrob a pamätník pre nenarodené deti🙏
🙏ďakujeme za každé zdieľanie, za každú sms, za každú podporu, blízkosť, …🙏
🙏s postupnou realizáciou projektu vás budeme informovať tu na našom FB profile, instagrame, ako aj na stránke www.presovzazivot.sk 🙏
                                                                                                             
                                                                                                             👣❤️ Ď A K U J E M E ❤️👣

Pozvánky na najbližšie podujatia

Nočné bdenie za život

Pro-life bannery v Prešove

Keď obhajujeme právo na život pre každého človeka, kladieme základy pokoja v spoločnosti. A dom treba stavať od základov. Pozývame vás pracovať na obnovení pokoja v našej spoločnosti.