Milí priatelia života,

našu službu môžete podporiť či už svojou účasťou na našich aktivitách, modlitbou alebo aj finančne.

Za každú Vašu pomoc, ochotu, modlitbu, finančný dar – ĎAKUJEME!

V roku 2024 sa uchádzame o podporu aj z vašich 2 percent.

 

Číslo účtu: SK16 8330 0000 0027 0240 7680