Ako môžem pomôcť šíriť kultúru života v našom meste

– rozdávať a propagovať letáky a brožúrky s témou ochrany ľudského života 
– vyrábať biele stužky (od januára do polovice marca)
– šíriť dobré pro-life články na sociálnych sieťach
– zapojiť sa do príprav sv. omší za život našom meste
– prísť sa modliť na jedno z troch miest v Prešove kde sa vykonávajú interrupcie
– písať hodnotné články do novín a časopisov
– zdieľať videá s pro-life posolstvom
– vziať na seba záväzok Duchovnej adopcie počatého dieťaťa
– vziať na seba záväzok Duchovnej adopcie lekára – potratára
– vo svojej farnosti zorganizovať pro-life adoráciu alebo krížovú cestu
– postiť sa za nenarodené deti a za tehotné ženy
– vzbudiť si pro-life úmysly pri spoločných a súkromných modlitbách
– komunikovať so ženou, ktorá chce podstúpiť potrat
– dať postaviť pamätník nenarodeným deťom
– zorganizovať filmový večer s diskusiou s filmom Neplánované
– napísať list gynekológovi
– vydať svedectvo o skúsenosti potratu
– apelovať na poslancov parlamentu
– reagovať na článok, ktorý obhajuje potraty
– vytvor v škole výtvarnú prácu na pro-life tému
– usporiadať vo svojej miestnej komunite, v škole alebo vo farnosti tematické stretnutie, na ktorom odzneje prednáška na bioetickú tému
– zúčastniť sa pro-life pochodu
– zorgnizovať Deň života vo vašej komunite, obci …
– prejaviť úctu a konkrétnu pomoc tehotnej žene
– pripraviť v kostole alebo v obci pro-life vývesku
– pripraviť vizuálnu pro-life prezentáciu vo verejnom priestore
– daj vyrobiť pro-life bilboard
– zorganizovať letný tábor s prvkami pro-life
– zrealizovať finančnú zbierku pre pro-life aktivity
– zorganizovať pro-life formačný deň alebo duchovnú obnovu
– zorganizovať akciu: Čítanie a prepisovanie encykliky Evangelium Vitae
– stať sa dobrovoľníkom pre pro-life organizáciu
– objednať si a príležitostne si obliesť pro-life tričko
– dať zahrať obetiam potratov v rádiu
– nalepiť si pro-life symbol na svoje auto, mobil, či kľúče
– propagovať pochovávanie nenarodených detí

Konkrétnejšie o jednotlivých bodoch nájdeš v brožúrke Pro-life manuál na stránke: http://detike.eu/produkcia/