Aktuality

Sväté omše za život v Prešove

Tematicky zamerané sv. omše už 9. rok v Prešove. Každý tretí štvrtok o 16:30 vo Františkánskom kostole sv. Jozefa. Každý mesiac s požehnaním mamičiek nosiacich dieťa pod srdcom. Po každej sv. omši vás pozývame na agapé.

Vypočujte si svedectvá a príhovory zo svätých omší za život nie len z Prešova.

Nočné bdenie za život

Každý piatok o 22:30 h. sa online formou (prostredníctvom videohovoru) spoločne stretávame na nočnej modlitbe posvätného ruženca. Modlíme sa a prosíme na konkrétne úmysly spojené s ochranou ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť. Pozývame Ťa pridať sa k nám. Ozvi sa nám na presovzazivot@gmail.com.

9 mesiacov za život
Od 25. marca do 25. decembra 2024

9. ročník celoslovenskej modlitbovej iniciatívy za ukončenie vykonávania potratov v našom meste.

40 dní za život

štvrtýkrát v Prešove

27. september – 5. november 2023

Pripravujeme hrob pre nenarodené deti

     Hrobové miesto na pochovávanie detí, ktoré zomreli pred narodením, je odpoveďou na meniacu sa situáciu. Množia sa prípady rodičov, ktorí si už uvedomujú dôstojnosť ľudskej osoby od počatia. Poznajú právne predpisy, ktoré umožňujú vyžiadať a pochovať dieťa, ktoré zomrelo skôr, ako sa stihlo narodiť. No zároveň narážajú na mnohoraké prekážky (administratívne, psychické, kultúrne, finančné,…), ktoré celý proces pochovania dieťaťa sťažujú.

Hrobové miesto je jedna z foriem, ako môžeme rodičom pomôcť, aby svojim mŕtvym deťom prejavili náležitú lásku.

Ak si chcete svoje nenarodené dieťa vyžiadať od zdravotníckeho zariadenia a pochovať, tak celý postup nájdete TU.

Z našich minulých akcií…